Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczmarek Filip

Filip Andrzej Kaczmarek

ur. w 1966 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Od 1985 r. był studentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1988 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na tej uczelni. Był redaktorem i wydawcą ukazującego się w podziemiu pisma „Kosynier”, publikował pod pseudonimem „Andrzej Folski”. 
Na początku 1989 r. był jednym z inicjatorów powstania „Serwisu Informacyjnego NZS UAM”. Aktywnie uczestniczył w strajkach studenckich, wiecach ulicznych i zebraniach członków Zrzeszenia. 
W 1989 r. w trakcie wyborów czerwcowych wspierał kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu. Na początku 1990 r. brał udział w okupacji budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, głównym postulatem protestujących było przekazanie tego budynku na potrzeby UAM, jednocześnie domagano się likwidacji Służby Bezpieczeństwa i rozliczenia funkcjonariuszy za przestępstwa popełnione w trakcie stanu wojennego.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Przemysław Zwiernik, Prasa podziemna opozycji politycznej w poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień okrągłego stołu 1981-1989, Warszawa-Poznań 2014 r.