Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Romuald Krzysztof Myga
ur. w 1947 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Pan Romuald Myga był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, które zaczął współorganizować we wrześniu 1980 r. w Zabrzańskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Zabrzu. Był delegatem Walnego Zjazdu Regionu w Katowicach. W swojej działalności sprzeciwiał się wpływom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w ZZPW. Aktywnie występował przeciwko ustrojowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, akcentując jednocześnie rolę NSZZ „Solidarność”.  
Z uwagi na swą aktywną działalność w strukturach związkowych oraz z obawy na wpływ jaki jego osoba może mieć na część załogi w zakładzie pracy w przypadku próby zorganizowania strajku, Pan Romuald Myga został wytypowany do internowania. Zostaje internowany z chwilą wprowadzenia stanu wojennego w dn. 13 XII 1981 r. Przebywał w Zakładach Karnych w Jastrzębiu i Uhercach. 
Pan Romuald Myga został zwolniony z internowania w dn. 23 VII 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN