Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sokalski Ryszard

Ryszard Sokalski

ur. w 1950 roku w m. Lubsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Ryszard Sokalski pracownik Zakładu Urządzeń Okrętowych "Sezamor" w Słupsku, członek NSZZ "Solidarność", działalność opozycjną prowadził w latach 1982-1989.
Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Był członkiem Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w "Sezamorze". Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw i zbieraniem składek związkowych. W dniu 12 lutego 1982 r. współorganizował strajk w swoim zakładzie pracy, w wyniku którego został zatrzymany,  a następnie decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w dniu 15 lutego 1982 r., gdzie przebywał do dnia 3 marca 1982 r. Po odzyskaniu wolności nadal utrzymywał kontakt z konspiracyjnym strukturami opozycji. Do 1989 r. brał udział w kolportażu nielegalnej literatury z regionu słupskiego oraz wydawnictw krajowych, tj.: „Solidarność Słupska”, „Tygodnik Gdański”, „Tygodnik Mazowsze”, wydawnictwa Grupy „Orzeł”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN