Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krystosiak Alina

Alina Krystosiak

ur. w 1933 roku w m. Nowy Zawód
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Alina Krystosiak była aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej. W latach 1978-1980, wraz z mężem Aleksandrem Krystosiakiem, utrzymywała kontakty ze środowiskiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
W sierpniu 1980 r. organizowała protest w miejscu pracy WSS „Społem”, a od września została przewodniczącą Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w „Społem”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w pomoc internowanym i ich rodzinom. Współorganizowała kolportaż podziemnych wydawnictw oraz akcje ulotkowe i plakatowe.
W lutym 1984 r., w miejscu zamieszkania, Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła przeszukanie, w wyniku którego ujawniono aktualne wydawnictwa podziemia związanego z „Solidarnością”. Została zatrzymana w dniu 20.02.1984 r. W dniu 22.02.1984 r. Prokurator Rejonowy w Szczecinie przedstawił zarzut, że w okresie od grudnia 1983 r. do lutego 1984 r. kontynuowała działalność rozwiązanego związku NSZZ „Solidarność”, rozpowszechniając jego wydawnictwa zawierające „fałszywe wiadomości” o sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju. Została tymczasowo aresztowana w Areszcie Śledczym w Szczecinie, następnie w Areszcie Śledczym dla kobiet w Kamieniu Pomorskim. Zwolniona 25.07.1984 r. Postępowanie przygotowawcze umorzono na podstawie ustawy amnestyjnej.
Pod obserwacją SB znajdowała się do 1988 r., kiedy wraz z mężem zdecydowała się na emigrację do USA. Do Polski wróciła w 1990 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej