Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Stanisław Styczeń
ur. w 1959 roku w m. Kazimierza Wielka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W 1981 r. członek sekcji informacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH. 
Uczestnik strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie - Nowej Hucie w dniach 13 – 16 grudnia 1981 r., podczas którego wraz z grupą studentów AGH wspierał działalność informacyjną Komitetu Strajkowego.
W latach 1981-83 współtwórca i działacz Akademickiego Ruchu Samoobrony, włączonego następnie do Ruchu Oporu NZS. Członek redakcji drugoobiegowego pisma „Póki my żyjemy”. Zaangażowany w kolportaż wydawnictw niezależnych. Uczestnik manifestacji. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków