Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dauksza Maria

Maria Joanna Dauksza

ur. w 1953 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Od powstania NSZZ „Solidarność” była aktywną działaczką związkową, zaangażowaną w tworzenie struktur związku w placówkach kulturalno-oświatowych w Siedlcach. Była członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Kultury woj. siedleckiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączyła się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Siedlcach. Była współtwórcą i redaktorem dwutygodnika, a później kwartalnika „Metrum”, które powołano do życia jako pismo Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego. Maria Dauksza była autorką licznych artykułów publikowanych głównie w „Metrum” oraz współautorką Kroniki siedleckiej „Solidarności”. Zaangażowana była również w działalność wydawnictwa Metrum. Była członkiem redakcji tego wydawnictwa oraz wykonywała projekty okładek przygotowywanych publikacji. Pani Maria Dauksza była także aktywnym uczestnikiem manifestacji, uroczystości religijno-patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach i innych ośrodkach. W 1985 roku, w ramach zorganizowanej przez „Solidarność” ogólnopolskiej akcji kontrolowania frekwencji wyborczej podczas wyborów do Rad Narodowych, użyczyła swojego mieszkania na centrum obliczania wyników frekwencji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej