Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dembiński Jan
Jan Władysław Dembiński
ur. w 1952 roku w m. Białogard
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Jan Dembiński internowany w dniu 5 listopada 1982 r.  w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą na rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Zwolniony 3 marca 1983 r.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN