Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lawina Anatol

Anatol Lawina

ur. w 1940 roku w m. Moskwa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Jako student Uniwersytetu Warszawskiego pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Komitetu Uczelnianego ZMS przy UW. W marcu 1968 r. brał udział w wiecach studenckich, za co został relegowany z uczelni. Od 1977 r. był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej -KOR. W marcu 1980 r. został zatrzymany i aresztowany na 3 miesiące za uczestnictwo w akcji ulotkowej wzywającej do bojkotu wyborów do Sejmu i Rad Narodowych. Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych „Bumar”, a w 1981 r. współzałożycielem „Stowarzyszenia Patronatu Społecznej Pomocy Uwięzionym i ich Rodzinom”. Ponadto pisał artykuły do prasy podziemnej takiej jak „Głos” i „Krytyka”. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. Dnia 23 grudnia 1982 r. został zwolniony z internowania.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej