Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wojciechowska Barbara
Barbara Zofia Wojciechowska
ur. w 1950 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Barbara Wojciechowska była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Rowerowych „Romet” w Bydgoszczy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych sturkturach związkowych. Wraz z grupą działaczy  zajmowała się sporządzaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw na terenie Bydgoszczy. Za powyższe została zatrzymana dnia 28.01.1984 r. i tymczasowo aresztowana postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 30.01.1984 r.  Przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Została zwolniona z aresztu w dniu 18.05.1984 r. na mocy postanowinienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy, a prowadzone przeciwko niej postępowanie karne zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii.  
W związku z prowadzoną działalnością inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Bydgoszczy.
     

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej