Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Frazik Wojciech

Wojciech Jan Frazik

ur. w 1962 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Od jesieni 1981 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów po rozpoczęciu studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik manifestacji oraz akcji malowania napisów na murach. W latach 1983-84 związany z podziemną Krakowską Komisją Wykonawczą NZS. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych, w tym pisma „Arka” oraz książek wydawanych przez Wydawnictwo X oraz Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze. W latach 1986-89 w redakcji niezależnego pisma „Alternatywy”.
Związany z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” w Krakowie oraz środowiskiem legionowym. Uczestnik prac renowacyjnych prowadzonych przy Kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu. W 1983 r. wziął udział w marszu szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • "Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL w latach 1976-1989", t. 3 pod red. G. Waligóry, Warszawa 2019