Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pajdak Włodzimierz

Włodzimierz Leszek Pajdak

ur. w 1949 roku w m. Pawlikowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
W sierpniu 1980 r. był członkiem komitetu strajkowego w miejscu pracy - Kombinacie Metalurgicznym Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, a następnie został wybrany członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” tamże. Uczestniczył we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych w zakładzie przez Związek. Jesienią 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. 
Z powodu prowadzonej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Kokotku, Zabrzu, Łupkowie i Rzeszowie. Wolność odzyskał 9 grudnia 1982 r. Po uwolnieniu został wyrzucony z pracy. 
Z powodów politycznych jesienią 1983 r. wyjechał wraz z rodziną na pobyt stały do USA.
Postanowieniem Prezydenta RP z 7 sierpnia 2020 r.  r. został odznaczony również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej