Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Hulek
ur. w 1953 roku w m. Klęczany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015

Biogram

Od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Magnezytowych w Ropczycach, był również członkiem Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Ropczycach. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r., po godzinnej przerwie w pracy Zakładów Magnezytowych, został zatrzymany jako podejrzany o organizowanie strajku, a następnego dnia internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, w którym przebywał do 16 marca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania prowadził działalność opozycyjną do 1989 r., kolportował prasę podziemną, był współzałożycielem struktur Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W latach 1980-1990 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN