Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Gustowicz

ur. w 1962 roku w m. Opole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Tadeusz Gustowicz od stycznia 1982 r. do 18 marca 1982 r. współuczestniczył w założeniu i działalności opolskiej struktury podziemnej organizacji „Wolność i Niepodległość”. W ramach działalności w „WiN” zajmował się m.in. kolportowaniem ulotek. Ponadto był jednym z pomysłodawców wydania gazetki „Tygodnik Wojenny Nr 1” .  W dniu 18 marca 1982 r. Tadeusz Gustowicz został aresztowany. W areszcie śledczym przebywał 88 dni. 14 czerwca 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał Tadeusza Gustowicza na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat.  Po wyjściu na wolność Pan Gustowicz nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Brał udział m.in. w kontr pochodzie pierwszomajowym w 1983 r. oraz kontaktował się z działaczami „Solidarności”. 
Po dostaniu się na studia (mimo przeciwdziałań ze strony SB ) w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, prowadził dalszą działalność opozycyjną, polegającą na organizowaniu w mieszkaniu swojej żony spotkań studentów z działaczami „Solidarności” oraz rozpowszechnianiu ulotek . 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej