Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klamecki Ryszard

Ryszard Klamecki

ur. w 1953 roku w m. Lubin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Ryszard Klamecki był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowlano Montażowym Hutnictwa w Katowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestawał kontynuowania działalności związkowej, mimo jej zawieszenia. 
Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 I 1982 r. został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. Został zwolniony w dniu 25 III 1982 r.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 VII 1982 r. Pan Ryszard Klamecki został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej