Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sugalski Jan

Jan Sugalski

ur. w 1950 roku w m. Bogatynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Jan Sugalski w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku Zakładów Górniczych Polkowice. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W dniach 14-15 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w zakładzie pracy i został członkiem  Komitetu Strajkowego. Strajk  trwał do 17 grudnia 1981 r.  
W wyniku prowadzonej działalności w dniu 19 grudnia 1981 r. został zwolniony z pracy. Dnia 20 grudnia 1981 r. aresztowano go i przetrzymywano w Areszcie Śledczym w Lubinie, następnie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, skąd został zwolniony 21 stycznia 1982 r. 
Od 1982 r. organizował sieć kolportażu wydawnictw podziemnych, takich jak m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Zagłębie Miedziowe”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Głogowska”, „Z Dnia na Dzień”. Organizował tajną bibliotekę wydawnictw podziemnych oraz angażował się w zbiórki na działalność związkową i pomoc represjonowanym.
W latach 1984-1989 Jan Sugalski był członkiem Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego. W dniu 11 kwietnia 1985 r. został ponownie zatrzymany, a 13 kwietnia 1985 r. aresztowany. Początkowo był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Legnicy, a następnie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W dniu 31 lipca 1985 r. został ostatecznie zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. W latach 1988-1989 Jan Sugalski był członkiem Komisji Interwencji i Praworządności „S” Zagłębia Miedziowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności