Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szaliński Kazimierz

Kazimierz Szaliński

ur. w 1954 roku w m. Czemierniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił funkcję Sekretarza Komitetu Zakładowego przy Kopalni Węgla Kamiennego „Bobrek”. Był autorem i kolporterem ulotek. Został internowany 7 maja 1982 r. Ze względu na zły stan zdrowia zwolniono go z odosobnienia 14 lipca 1982 r. Ponownie został internowany 29 sierpnia 1982 r. Przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie oraz Uhercach skąd został zwolniony 25 listopada 1982 r. W związku z aktywnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN