Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kieruzal Paweł

Paweł Michał Kieruzal

ur. w 1969 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
Był aktywnym działaczem niepodległościowego ruchu młodzieżowego we Wrocławiu. W latach 1985-1989 współtworzył Międzyszkolny Komitetu Oporu we Wrocławiu, od 1986 r. pełnił obowiązki szefa Grup Wykonawczych, a od 1987 r. członka Komitetu Kierowniczego tej organizacji. Był organizatorem struktur MKO w szkołach średnich Wrocławia, a także odpowiadał za koordynację akcji ulotkowych, plakatowych oraz malowania haseł na murach. Współorganizował również manifestacje i uroczystości religijno-patriotyczne. 
Współpracował z organizacjami: Ruch Wolność i Pokój, Solidarność Walcząca, Pomarańczowa Alternatywa, Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Był współorganizatorem obozów szkoleniowych dla działaczy młodzieżowych, na których odbywały się warsztaty dziennikarskie i szkolenia z zakresu poligrafii. W latach 1985-1989 był jednym z koordynatorów wspólnych działań środowisk Federacji Młodzieży Walczącej z terenów Gdańska, Szczecina i Wrocławia. 
Zaangażowany był również w druk i kolportaż niepodległościowych wydawnictw („Wieszcz”, „Szkoła”, „Biust. Biuletyn Informacyjny Szkół Technicznych”, „Hej. Informator Uczniowski”, „Biblioteka Ucznia”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”), a także ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, banknotów itp. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012
    • Międzyszkolny Komitet Oporu, pod red. Benity Sokołowskiej-Pabjan, Marka Drozda, Waldemara Karasia, Warszawa 2010
    • Ł. Kamiński, Międzyszkolny Komitet Oporu we Wrocławiu w latach 1985-1989 [w:] Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2015
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności