Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Płoskonka Józef

Józef Stanisław Płoskonka

ur. w 1946 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 212/2018
Biogram
Był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach oraz był jednym z założycieli Związku przy WSP w Kielcach. Był członkiem Prezydium, pełniąc funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Był organizatorem akcji plakatowych i współautorem odezw oraz postulatów kierowanych do władz uczelni. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. 
Po uchyleniu internowania kontynuował działalność w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Był członkiem Komitetu Biskupiego w Kielcach, w którym zajmował się wydawaniem paczek żywnościowych i odzieży dla byłych internowanych i ich rodzin. Wspólnie z innymi byłymi działaczami „Solidarności” prowadził działalność mającą na celu gromadzenie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw, w tym m.in. Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego „Tematy”. Z uwagi na powyższe został oskarżony o przestępstwo z art. 282 a § 1 kk i wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z 29 marca 1986 r. skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszonej na okres 4 lat. Dodatkowo został obciążony karą grzywny. Z uwagi na powyższy wyrok z dniem 7 kwietnia 1986 r. został zwolniony z pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Z kolei wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z 30 września 1986 r. uchylono wyrok z dnia 29 marca 1986 r.  i na podstawie art. 1 i art. 2 ust. 3 ustawy z 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw postępowanie karne umorzono. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej