Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dydziński Adam

Adam Dydziński

ur. w 1967 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
Był organizatorem nieformalnej grupy opozycyjnej w Kętrzynie, a następnie  współzałożycielem i liderem Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur, członkiem Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW. Uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych i malowania na murach, współorganizował Msze Św. za Ojczyznę oraz patriotyczne pielgrzymki do Świętej Lipki i na Jasną Górę. 
Został zatrzymany 13 grudnia 1985 r. i tymczasowo osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie został skazany  na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i  osadzony w Zakładzie Karnym w Bartoszycach, skąd został zwolniony 5 czerwca 1986 r. 
Po wyjściu z więzienia kontynuował działalność opozycyjną. Był redaktorem, drukarzem i kolporterem pism, m.in. „Larwa”,  „Kreska”, Lolek”, „Sąd Kapturowy” oraz innych wydawnictw FMW. Brał udział w demonstracjach i happeningach FMW w Gdańsku i Warszawie. Organizował akcje protestacyjne w szkołach Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
Działalność opozycyjną prowadził do 1990 r. Z tego powodu był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie zatrzymywany oraz karany przez kolegia ds. wykroczeń za kolportaż pism niezależnych oraz akcje malowania na murach. Kilkakrotnie był relegowany ze szkół. 
W 1989 r.  przekształcił FMW WiM w organizację Młodzież Polskiej Partii Niepodległościowej oraz był redaktorem i wydawcą „Warmińskiego Informatora Niepodległościowego”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej