Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Prus Robert

Robert Franciszek Prus

ur. w 1968 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Mechaniczno-Elektrycznych we Wrocławiu. W latach 1985-1987 był jednym z założycieli i czołowych działaczy Międzyszkolnego Komitetu Oporu, a także pomysłodawcą nazwy organizacji. W lutym 1985 r. wraz ze Sławomirem Kowalikiem uruchomił pierwszą podziemną drukarnię MKO. W okresie od marca 1985 r. do sierpnia 1986 r. zajmował się drukowaniem i kolportażem pisma „Szkoła Podziemna”. W ramach MKO organizował i uczestniczył w nielegalnych wiecach i demonstracjach, zamawiał msze św. w intencji uczniów i nauczycieli, a także brał udział w tzw. „cichych przerwach”, gdzie na znak protestu uczniowie przychodzili do szkół ubrani na czarno i milczeli w trakcie czwartej przerwy lekcyjnej. Ponadto uczestniczył w akcjach ulotkowych, malowania haseł antykomunistycznych na murach oraz rozklejania plakatów. Był zaangażowany w utworzenie własnej radiofonii MKO, której celem było utworzenie sieci nadajników radiowych przy współpracy z Solidarnością Walcząca. 
13 sierpnia 1986 r. dokonano przeszukania mieszkania Roberta Prusa, w wyniku którego znaleziono urządzenie nadawcze. Został oskarżony o to, że do 13 sierpnia 1986 r. w miejscu zamieszkania posiadał i używał bez wymaganego zezwolenia ww. sprzęt oraz rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa. Za powyższe w dniu 14 sierpnia 1986 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Z Aresztu został zwolniony 11 września 1986 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. 1 lipca 1988 r. na Rynku we Wrocławiu jako członek ruchu Wolność i Pokój uczestniczył w akcji palenia książeczek wojskowych. 23 sierpnia 1988 r. bez zezwolenia przewoził ulotki sygnowane przez Komitet Strajkowy ZNTK, za co został zatrzymany i ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 50 tys. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Międzyszkolny Komitet Oporu , pod red. B. Sokołowskiej-Pabjan, M. Drozd, W. Kras, IPN Warszawa 2010
    • 2. Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990, pod red. Marka wierzbickiego, IPN Warszawa 2015
    • 3. Na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL 1980-1990, pod red. Bartłomieja Noszczela, IPN Warszawa 2016