Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janowski Józef
Józef Michał Janowski
ur. w 1937 roku w m. Antonin Nowy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

Jako „działacz antysocjalistyczny” był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa co najmniej od 1964 r. W 1970 r. z powodu prezentowanych poglądów został zwolniony z pracy. Od 1977 r. był członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był redaktorem czasopisma „Wolne Słowo” oraz zajmował się kolportażem literatury bezdebitowej. W miejscu jego zamieszkania kilkukrotnie przeprowadzano przeszukania. Z powodu prowadzonej działalności przebywał w areszcie od 15 do 19 grudnia 1979 r. Był inicjatorem powstania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej w Zduńskiej Woli. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 16 stycznia 1982 r. był internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN