Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamska Grażyna

Grażyna Teresa Adamska

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Pani Grażyna Adamska jako uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Fabryce Urządzeń Budowlanych „Bumar-Hydroma” aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach Grudnia′70 w Szczecinie. W dniu 17 grudnia, brała czynnie udział w starciach ulicznych z milicją pod budynkami KW PZPR, KWMO i Miejskiej Rady Narodowej. W lipcu 1971 r. podjęła pracę w Fabryce Maszyn Budowlanych „Zremb-Famabud” w Szczecinie i włączyła się w działalność konspiracyjną na terenie zakładu pracy. Nawiązała wówczas kontakt z działaczami nielegalnej struktury związkowej w Stoczni Szczecińskiej im. „Warskiego”. Jako łączniczka obu zakładów pracy, zajmowała się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw. W sierpniu 1980 r. p. Grażyna Adamska aktywnie uczestniczyła w strajku okupacyjnym na terenie FMB „Zremb-Famabud” współtworząc Komisję Robotniczą i wstępując do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r., p. Adamska uczestniczyła w strajku okupacyjnym w swoim zakładzie pracy oraz została współorganizatorką podziemnej struktury „Solidarności”. Za swoją antysocjalistyczną działalność, we wrześniu 1982 r. została zmuszona przez kierownictwo „Famabudu”, do zwolnienia się z pracy na własna prośbę. W tym czasie p. Grażyna Adamska była zastraszana, przesłuchiwana i poddawana rewizjom przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Po zwolnieniu z „Famabudu” rozpoczęła pracę w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie, gdzie również zaangażowała się w działalność konspiracyjną podziemnej „Solidarności”. Pani Adamska zajmowała się wówczas ustalaniem form protestów i metod kolportażu nielegalnych wydawnictw takich jak: „Jedność”, „Solidarność Walcząca”, „Grot”, „Tygodnik Wojenny Pomorza Zachodniego” oraz organizowaniem kontrpochodów pierwszomajowych w 1982 r. i w 1983 r. Od 17.08.1988 r. do 3.09.1988 r. Grażyna Adamska uczestniczyła w strajku okupacyjnym na terenie Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskiech i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie. Była współzałożycielką Stowarzyszenia „Grudzień′70 i Styczeń′71”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków