Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Ireneusz Jakubczak

ur. w 1963 roku w m. Duszniki-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
W latach 1982-1989 prowadził aktywną działalność antykomunistyczną w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz w środowiskach studenckich we Wrocławiu. 
W latach 1982–1989 był kolporterem podziemnej prasy, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”, „Przeglądu Myśli Niezależnej”, „Komunikatu. Organu Prasowego Zarządu Uniwersyteckiego NZS” (1987–1988 także autor tekstów), „Wiadomości Bieżących” oraz plakietek solidarnościowych, taśm magnetofonowych z wykładami z najnowszej historii Polski i niezależnymi piosenkami. W nocy z 6 na 7 marca 1984 r. został zatrzymany wraz z innym studentem przez patrol MO. W trakcie zatrzymania oraz po przeszukaniu miejsca zamieszkania odnaleziono należące do niego wydawnictwa bezdebitowe. Został oskarżony o prowadzenie nielegalnej działalności w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz gromadzenie nielegalnych wydawnictw z zamiarem ich rozpowszechniania. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie umorzono 22 czerwca 1984 r., ze względu na brak dostatecznych dowodów winy 
29 maja 1985 r. był jednym ze współorganizatorów wiecu studenckiego na Uniwersytecie Wrocławskim w proteście przeciwko planowanym zmianom w Ustawie o szkolnictwie wyższym. W związku z postępowaniem karnym prowadzonym przeciwko organizatorom tego wiecu, 13 czerwca 1985 r. umieścił na drzwiach Domu Studenckiego „Dwudziestolatka” we Wrocławiu ulotkę informacyjną, za co wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne, które zostało warunkowo umorzone 30 sierpnia 1985 r. Jednocześnie został zobowiązany do usunięcia szkód oraz obciążony kosztami postępowania. 
W październiku 1986 r. był współzałożycielem na UWr niezależnej grupy samorządowej „Dwunastka”, działającej w latach 1986–1987, a następnie inicjatorem i współorganizatorem wszystkich happeningów tejże. W latach 1986–1989 współpracował ze strukturami Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu, współorganizował obozy samokształceniowe dla młodzieży wrocławskich szkół średnich. W 1987 r. był współtwórcą ruchu Pomarańczowa Alternatywa, w latach 1987-1989 współorganizatorem i uczestnikiem jej happeningów. 
12 kwietnia 1988 r. został ukarany grzywną przez Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Krzyki w związku z zarzutem, iż podjął działalność w celu wywołania niepokoju społecznego przez zgromadzenie w swoim mieszkaniu znacznych ilości wydawnictw nieposiadających debitu komunikacyjnego z zamiarem ich rozpowszechniania. 
Był przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Strajkowego na UWr, w dniach 6–7 maja 1988 r. podczas okupacyjnego strajku solidarnościowego ze spacyfikowaną załogą Huty im. Lenina w Krakowie. W maju 1989 r. był konsultantem KS podczas strajku okupacyjnego na UWr, po odmowie rejestracji NZS.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 4, red. Jan Olaszek, Tomasz Kozłowski, Grzegorz Wołk, Kamil Dworaczek, Przemysław Zwiernik, Warszawa 2020