Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kańtor Mirosław
Mirosław Kańtor
ur. w 1961 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016

Biogram

Pan Mirosław Kańtor został internowany w dniu 22 V 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, ponieważ zarzucono mu podważanie w środowisku akademickim zasadności wprowadzenia stanu wojennego oraz prowadzenie dyskusji na temat przeciwstawienia się istniejącemu porządkowi prawnemu, nawoływanie studentów do podjęcia strajku 15-minutowego w dn. 13 V 1982 r. Uchylenie  decyzji o internowaniu nastąpiło 24 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nadal był kontrolowany w związku z wcześniejszą działalnością, przyznawał się również do kontaktów z byłymi działaczami NZS, był uczestnikiem duszpasterstwa akademickiego, podczas pracy w szkole próbował tworzyć pozalekcyjne kółka zainteresowań. 
W 1984 i 1985 r. Pan Mirosław Kańtor był wzywany na rozmowy ostrzegawcze, kontrolowano jego korespondencję, podczas pracy w szkole podstawowej kontrolowano prowadzone przez Pana Mirosława Kańtora lekcje. Oskarżony o poglądy klerykalne, z inicjatywy Służby Bezpieczeństwa został zwolniony z pracy w Studium Nauczycielskim, zmieniono również placówkę szkoły podstawowej, w której uczył w celu odizolowania od dotychczasowego środowiska.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN