Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Siomiak Antoni

Antoni Siomiak

ur. w 1952 roku w m. Stobno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Był jednym z założycieli  NSZZ„SolidarnośĆ” przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Górze oraz wchodził w skład Komisji Zakładowej NSZZ Nauczycieli i Pracowników Oświaty przy ZSZ w Górze. Za swoją działalność, dnia 13 grudnia 1981 r. został internowany  i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. Zwolniony został dnia 25 stycznia1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej