Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Wanda Kądziela

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Automatyki Przemysłowej „Mera-Pnefal” w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizowała pomoc dla osób represjonowanych. 13 maja 1982 r. uczestniczyła w strajku w miejscu pracy. Z tego powodu 15 maja 1982 r. została zwolniona z pracy i internowana (w zapisach pojawia się również data 17 maja) w ośrodku odosobnienia w Olszynce Grochowskiej. 21 maja 1982 r. została przewieziona do ośrodka odosobnienia w Gołdapi, z którego została zwolniona 12 czerwca 1982 r. Po odwołaniu się do Terenowej Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy dla Dzielnicy Warszawa Praga-Południe, 15 października 1982 r. została ponownie zatrudniona w PAP „Mera-Pnefal” w Warszawie. W latach 1983-1986 była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN