Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamińska Wanda

Wanda Kamińska

ur. w 1960 roku w m. Ełk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Wanda Kamińska z d. Bubienko była członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim i działała w Związku Młodzieży Demokratycznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizowała strajk okupacyjny na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, mający miejsce w dniach 14–15 grudnia 1981 r., w którym sama aktywnie uczestniczyła. Była zaangażowana w kolportaż wydawnictw podziemnych. 10.11.1982 r. pod tablicą przy Kościele św. Krzyża w Łodzi umieściła wiązankę kwiatów z szarfą opatrzoną napisem „Solidarność i Związek Młodzieży Demokratycznej”. Została zatrzymana i ukarana grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, a następnie zawieszona w prawach studenta na okres jednego semestru.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa", oprac. M. Kopczyński, R. Rabiega, Warszawa-Łódź 2008
    • "Kryptonim »Heca«", red. W. Domagalski, Łódź 2006