Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jasik Danuta
Danuta Maria Jasik
ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019

Biogram

Pani Danuta Maria Jasik od połowy 1982 r. do kwietnia 1984 r. angażowała się w działalność organizacji pn. „Międzyszkolny Komitet Koordynacyjny Solidarność Młodych”, funkcjonującej w ramach podziemnych struktur „S”. Zajmowała się tam redagowaniem, drukiem i kolportażem ulotek i wydawnictw bezdebitowych, m.in. czasopisma Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego „Homek”, „Głosu Szkoły” oraz „Biuletynu Informacyjnego Topolówka”. 
W dniu 28 kwietnia 1984 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 26 lipca 1984 r. została zwolniona na mocy ustawy Rady Państwa PRL o amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej