Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Czachorowski

ur. w 1950 roku w m. Syców
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Janusz Czachorowski od 1980 r. zaangażował się w działalność Koła NSZZ „Solidarność” w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelinie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował ulotki oraz nielegalne wydawnictwa. W styczniu 1982 r. Pan Janusz Czachorowski został internowany, a następnie osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, a potem w Nysie, gdzie przebywał do lutego 1982 r. Po opuszczeniu obozu internowania nie zrezygnował z aktywności w strukturach NSZZ „Solidarność”, w związku z czym we wrześniu 1982 r. został ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, gdzie przebywał do października 1982 r. 
Po zwolnieniu, Pan Janusz Czachorowski brał udział w przedsięwzięciach Klubu Inteligencji Katolickiej, organizował spotkania i prelekcje oraz zajmował się rozpowszechnianiem pism podziemnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej