Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Antoni Kuśmierczyk

ur. w 1949 roku w m. Struża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „Solidarności” w FŁT. Początkowo był członkiem Prezydium, a później pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie wchodził w skład redakcji „Biuletynu Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych” oraz pisma wydawanego od marca 1981 roku przez „Solidarność” przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku „Express Informator”. W dniu 13.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, zwolniony 17.03.1982 roku. Po zwolnieniu z internowania Ryszard Kuśmierczyk nadal uczestniczył w pracach podziemnych struktur „Solidarności”. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Kraśnika i Regionu. Z tego powodu był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną. Jako osoba internowana i represjonowana Pan Ryszard Kuśmierczyk zdecydował się w 1984 roku na wyjazd emigracyjny z Polski do Kanady. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej