Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosmalski Andrzej

Andrzej Kosmalski

ur. w 1950 roku w m. Krotoszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Pan Andrzej Kosmalski w okresie od 29-31 sierpnia 1980 r. należał do Międzywydziałowego KS w Hucie Miedzi Głogów, a od września 1980 r. do „Solidarności”. Był członkiem Komitetu Założycielskiego w Hucie Miedzi Głogów; od 17 grudnia 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „Solidarność”. Od 16 czerwca 1981 r. był wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „Solidarność” w Legnicy, w czerwcu 1981 delegatem na I WZD Regionu Dolny Śląsk oraz członkiem ZR.
Za swoją działalność opozycyjną 13 grudnia 1981 r. został internowany w KW MO w Legnicy, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie,  gdzie przebywał do 16 listopada 1982 r.  
W latach 1983-1987 był współzałożycielem i przewodniczącym podziemnej MKK „Solidarność” w Głogowie oraz autorem i redaktorem „Solidarności Głogowskiej”. W latach 1983-1989 był współpracownikiem i autorem podziemnego pisma „Zagłębie Miedziowe”. 
Od 3 grudnia 1987 do 1989 r. był członkiem powołanej przez Władysława Frasyniuka RKW „S” Dolny Śląsk, (przedstawiciel na woj. Legnickie). Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń w Głogowie i Lubinie.
 Od października 1988 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego „Solidarność” w Hucie Miedzi Głogów. W dniu 28 października 1988 r. zorganizował strajk w miejscu pracy ws. podwyżek płac. Był współzałożycielem, a następnie przewodniczącym powstałej w dniu 25 stycznia 1989 r. MKO „Solidarność” Zagłębia Miedziowego w Legnicy (pod zwierzchnictwem RKW „S” Dolny Śląsk).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności