Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kobylański Jan

Jan Tadeusz Kobylański

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Jan Kobylański od 1 września 1981 r. pracował jako drukarz w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, 14 grudnia 1981 r. osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, gdzie przebywał do 29 kwietnia 1982 r. W nocy 8 maja 1983 r., dzień przed uroczystościami zakończenia II wojny światowej w Gdańsku, Jan Kobylański usunął czerwoną flagę wiszącą na jednym z budynków na Długim Targu, w związku z czym został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. Następnego dnia został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Areszt uchylono 26 lipca 1983 r. na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej