Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Olszacki Władysław
Władysław Zdzisław Olszacki
ur. w 1933 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, a od 1981 r. działaczem Konfederacji Polski Niepodległej i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się drukiem i kolportażem pism bezdebitowych, m.in. „Przedwiośnie” i „Zawsze Solidarni”. Z tego powodu został zatrzymany 12 sierpnia 1982 r. i tymczasowo aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi. Ze względu na stan zdrowia 10 października 1982 r. został zwolniony z aresztu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN