Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olszacki Władysław

Władysław Zdzisław Olszacki

ur. w 1933 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, a od 1981 r. działaczem Konfederacji Polski Niepodległej i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się drukiem i kolportażem pism bezdebitowych, m.in. „Przedwiośnie” i „Zawsze Solidarni”. Z tego powodu został zatrzymany 12 sierpnia 1982 r. i tymczasowo aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi. Ze względu na stan zdrowia 10 października 1982 r. został zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN