Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kłosowski Bogumił
Bogumił Józef Kłosowski
ur. w 1933 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Bogumił Kłosowski (1933-2019)  był pracownikiem Dyrekcji Regionalnej Kolei Państwowych w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy. W lutym 1981 r. został wybrany wiceprzewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” przy Centrali DRKP w Żurawicy.
W dniach od 13.12.1981 r. do 15.03.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Po zwolnieniu z internowania uniemożliwiono mu powrót na stanowisko kierownika Ewidencji Personalnej w Dziale Kadr, został natomiast zatrudniony w Dziale Ekonomicznym DRKP. W związku z przesunięciem na inne stanowisko pracy, niezgodne z jego kwalifikacjami zawodowymi oraz ze względu na sytuację społeczno-polityczną w kraju i chorobę żony zwolnił się z DRKP oraz podjął starania o wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na początku lutego 1983 r. wyemigrował wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN