Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cieślik Kazimierz

Kazimierz Jan Cieślik

ur. w 1951 roku w m. Dobreniczki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Od września 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Procesów Katalitycznych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. W dniu 14 grudnia 1981 r. brał udział w strajku generalnym w MZRIP w Płocku. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. przebywał na ćwiczeniach w Wojskowym Obozie Specjalnym w Jednostce Wojskowej Nr 1636 w Chełmnie. Szkolenie wojskowe w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją, było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, oraz próbą odizolowania przeciwników politycznych. Jednocześnie nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Piotr Pawłowski, Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności" na poligonie wodnym w Chełmnie, Bydgoszcz 2008
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN