Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Katarzyński Leszek

Leszek Stanisław Katarzyński

ur. w 1950 roku w m. Wałcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 127/2016
Biogram
Był aktywnym działaczem „Solidarności” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wałczu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Pile z dniem 13.12.1981 r. został internowany i umieszczony w Zakładzie Karnym we Wronkach oraz w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, skąd zwolniono go 6.03.1982 r. Po zwolnieniu z internowania, w okresie od czerwca do listopada 1982 r. kierował  podziemną „Solidarnością” w Wałczu, a także organizował akcje sporządzania i rozpowszechniania ulotek. Został zatrzymany 8.12.1982 r. i umieszczony w areszcie. Za opozycyjną działalność w stanie wojennym Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z 18.04.1983 r. skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na 2 lata. Z aresztu został zwolniony 18.04.1983 r. W 1986 r. wyjechał turystycznie do RFN i odmówił powrotu do kraju. Był inwigilowany przez SB w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie „Inżynier” (1983-1987) i Sprawy Obiektowej „Postój”(1987-1990).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN