Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Werpulewski Jan

Jan Werpulewski

ur. w 1960 roku w m. Białaczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
Jan Werpulewski był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego ZMP w Żorach-Rój. 13.12.1981 r. współorganizował strajk na terenie kopalni. Został aresztowany i ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Żorach karą w wysokości 20 tys. złotych. Od 1982 do 1989 r. prowadził działalność w podziemnych strukturach związku NSZZ „Solidarność”. W 1982 r. organizował pomoc dla rodzin osób internowanych. Kolportował ulotki na terenie Zakładów Metalurgicznych „POLMO” w Końskich. W okresie od 05.11.1982 r. do 13.01.1983 r. powołany do odbycia służby wojskowej w JW. 1991 w Chełmie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów