Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bożena Władysława Nosowska
ur. w 1936 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Bożena Nosowska była pracownikiem w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” Toruniu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.
W latach 1982 – 1989 prowadziła wydziałową bibliotekę wydawnictw publikowanych w kraju poza cenzurą, a także zajmowała się kolportowaniem prasy niezależnej. 
Zbierała również składki związkowe na rzecz osób uwięzionych i internowanych z powodów politycznych oraz ich rodzin, które następnie były przekazywane do Diecezjalnego Ośrodka Charytatywno-Społecznego przy kościele Wziebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków