Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Juszcze Jan

Jan Juszcze

ur. w 1953 roku w m. Chmielnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Jan Juszcze pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Wydziału Spiekalni Huty „Katowice” do dnia 13.12.1982r. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w strajku, który trwał w Hucie w okresie od 13.12.1981r. do 25.12.1981r. Organizował pomoc osobom internowanym i ich rodzinom. Internowany w dniu 26.08.1982r. w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach nr 495/V-2 z dnia 25.08.1982r. W ośrodku odosobnienia przebywał do dnia 15.10.1982 r. W 1983r. wyjechał na pobyt stały do USA. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej