Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krakowski Jędrzej

Jędrzej Krakowski

ur. w 1940 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Jędrzej Krakowski działalność opozycyjną rozpoczął  w 1957 r., kiedy jako student Uniwersytetu Warszawskiego kolportował ulotki szkalujące decyzję władz państwowych dotyczącą likwidacji pisma „Po prostu”. W czasie wydarzeń marcowych publicznie krytykował władze państwowe oraz działania podejmowane w stosunku do środowisk akademickich. 
Od 1976 r. zaangażowany w działalność KOR-u. W latach 80-tych ściśle związany z ruchem związkowym. 
Był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ponadto pełnił rolę doradcy MKR NSZZ „Solidarność” przy Hucie „Katowice”. 
Z uwagi na prezentowanie  wrogiej postawy politycznej i podejmowanie negatywnych inicjatyw w ramach szeroko zakrojonej działalności związkowej został internowany ( 13 XII 1981 – 20 V 1982 r. ). Osadzony w ZK Raciborzu, następnie w Jastrzębiu–Szerokiej. 
Po zwolnieniu z internowania ponownie nawiązał kontakty w środowiskach opozycyjnych. Sygnatariusz „listu otwartego do Sejmu PRL” z marca 1983 r. 
Z uwagi na postawę polityczną władze uczelni zadecydowały o zwolnieniu go z pracy akademickiej. 
Pan Jędrzej Krakowski przez cały czas swojej działalności podlegał szeroko zakrojonej kontroli operacyjnej ze strony służb, m.in. : kontrola korespondencji, podsłuchy, figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia i Kwestionariusza Ewidencyjnego.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN