Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Indyka Ryszard

Ryszard Aleksander Indyka

ur. w 1952 roku w m. Jabłonica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pan Ryszard Aleksander Indyka od 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność". Był członkiem zarządu MKR Ziemia Radomska oraz jednym z założycieli NSZZ "Solidarność" w Radomskich Zakładach Napraw Samochodów w Radomiu. W marcu 1981 r. był organizatorem i uczestnikiem strajku ostrzegawczego we wspomnianym zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Zajmował się m.in. kolportażem wydawnictw podziemnych w miejscu  pracy. W związku z jego działalnością wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze oraz przeszukania w miejscu zamieszkania. Pan Ryszard Aleksander Indyka był rozpracowywany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim "Ptak" do stycznia 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej