Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radziukiewicz Stanisław

Stanisław Radziukiewicz

ur. w 1952 roku w m. Rychlik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Prowadził aktywną działalność opozycyjną w miejscu pracy, tj. Zakładach Mechanizacji Budownictwa ,,ZREMB" w Gorzowie Wlkp. Był podejrzewany o słuchanie podczas godzin pracy audycji Radia Wolna Europa, a następnie o rozpowszechnianie zasłyszanych tam informacji wśród pracowników zakładu. Gorzowska Służba Bezpieczeństwa inwigilowała go w latach w latach 1980-1984. W okresie tzw. „Karnawału Solidarności” pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie był jego przewodniczącym. Był głównym inicjatorem wydawania związkowych biuletynów informacyjnych w miejscu pracy. Na początku grudnia 1981 r. został zatrudniony, jako pracownik etatowy w zarządzie Regionalnym NSZZ „S" w Gorzowie Wlkp. W związku ze swoją działalnością opozycyjną, został w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Początkowo przebywał w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Wolność odzyskał 13 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN