Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skrzypek Maria

Maria Wiktoria Skrzypek

ur. w 1935 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016
Biogram
Maria Skrzypek była lekarzem w Szpitalu Miejskim w Toruniu. W latach 80-tych XX wieku zaangażowała się w działalność opozycji niepodległościowej oraz organizacji mających na celu obronę praw człowieka w Toruniu.
Od października 1980 r. należała do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W latach 1984-1987 była działaczką Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka przekształconego w 1985 r. w Obywatelski Ruch na Rzecz Obrony Praw Człowieka. W okresie stanu wojennego zajmowała się kolportażem ulotek i prasy podziemnej.
Dnia 6 czerwca 1984 r., po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania i pracy, podczas którego zarekwirowano nielegalne czasopisma i literaturę, została przesłuchana i zatrzymana  na 48 godz. w areszcie śledczym w Wąbrzeźnie. W listopadzie 1985 r. była sygnatariuszką listu Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Obrony Praw Człowieka do Przewodniczącego Rady Państwa oraz marszałka Sejmu PRL, z żądanieniem zwolnienia więźniów politycznych, uchylenia przepisów karnych ograniczających wolność sumienia i wyznania oraz wskazaniem represji stosowanych wobec środowisk uczelnianych w Toruniu.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1984-1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN