Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Kozioł

ur. w 1953 roku w m. Dębica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Był członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Urządzeń Technologicznych „Unitra-Unima”. W dniu 12 maja 1982 r. został internowany  z powodu negatywnego stosunku do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i rozpowszechniania poglądów mogących wywołać niepokój publiczny. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, a od 28 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania, które nastąpiło 24 sierpnia 1982 r. kontynuował działalność opozycyjną. Był inwigilowany ze względu na propagowanie opozycyjnych poglądów i utrzymywanie kontaktów z działaczami podziemnych struktur „Solidarności”, oraz z powodu nielegalnej działalności związkowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Z. Złakowski, „Solidarność” olsztyńska w stanie wojennym w i latach następnych (1981-1989) Olsztyn 2001
    • D. Krysiak, „Rezonans” 1982-1989- Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarność Olsztyn, Olsztyn 2011
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN