Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żołnierek Kazimierz

Kazimierz Żołnierek

ur. w 1947 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015
Biogram
Pan Kazimierz Żołnierek w latach 1965-1992 pracował jako górnik w KWK Thorez w Wałbrzychu. W czerwcu 1976 r. i grudniu 1978 r. organizował strajki w kopalni. 
W dniach 27-31.08.1980 r.  zorganizował strajk w szybie Chwalibóg KWK Thorez. Od września 1980 r. działał w „S”, współorganizował Komitet Założycielski, którego następnie został członkiem. W latach 1980-1981 kolportował prasę związkową, m.in. „Biuletyn Informacyjnego MKZ Województwa Wałbrzyskiego”, „Niezależnego Słowa” i „Tygodnika Solidarność”. 
W dniach 14-15.12.1981 r. uczestniczył w strajku w KWK Thorez i był członkiem KS. 17.12.1981 r. został aresztowany, natomiast 21.12.1981 r. areszt uchylono, a 03.02.1982 r., wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, został uniewinniony. W latach 1982-1989 kolportował wydawnictwa podziemne w kopalni, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Niezależne Słowo”, „Tygodnik Mazowsze”, ulotki i druki okolicznościowe. W latach 1984-1985 był członkiem Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom w Wałbrzychu, a w latach 1985-1989 współorganizatorem Mszy za Ojczyznę w wałbrzyskich kościołach św. Józefa Robotnika, św. Aniołów Stróżów i św. Franciszka z Asyżu. W latach1987-1989 był członkiem nieformalnej grupy związanej z Krzysztofem Bedką, działającej w KWK Thorez i Victoria. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności