Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bobrowska-Woźniak Aniela

Aniela Róża Bobrowska-Woźniak

ur. w 1945 roku w m. Osiek n. Notecią
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
Aniela Bobrowska-Woźniak była pracownikiem Powszechnej Spółdzielni Spożywców  „Społem” w Nakle.
W 1980 r. zaangażowała się w organizowanie akcji strajkowych na terenie Nakła oraz struktur związkowych w miejscu pracy. Od września 1980 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w PSS „Społem", następnie została przewodniczącą Komisji Zakładowej.
W latach 1980-1981 działała w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” i Zarządzie Regionu w Bydgoszczy oraz Nakle. Uczestniczyła w nadzwyczajnej naradzie MKZ w czasie kryzysu bydgoskiego w marcu 1981 r. Kolportowała niezależną prasę i współorganizowała obchody 3 Maja w Bydgoszczy w 1981 r.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wspomagała działania podziemnej „Solidarności”, m.in. brała udział w akcji wywożenia dokumentacji związkowej z siedziby NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy.
W latach 1982-1988 kolportowała prasę podziemną, współorganizowała pomoc dla internowanych i więźniów politycznych, uczestniczyła w inicjatywach religijnych integrujących lokalne środowiska antykomunistyczne: Mszach Św. za Ojczyznę w Nakle, Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej oraz pracach Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy. 
W latach 1988-1989 włączyła się w odrodzenie struktur związkowych w regionie. W 1989 r. została przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSS „Społem” w Nakle. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010