Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniewski Tomasz

Tomasz Wiśniewski

ur. w 1958 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Tomasz Wiśniewski był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
28 kwietnia 1982 r. został aresztowany  i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Oskarżono go o to, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpił od działalności w strukturach NZS, ukrywał mienie NZS służące do druku oraz uczestniczył w redagowaniu i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Postanowieniem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku z 11 stycznia 1983 r. uchylono wobec niego areszt tymczasowy zamieniając go na dozór milicyjny. 14marca 1983 r. Sąd Garnizonowy w Białymstoku wydał wyrok uniewinniający Tomasza Wiśniewskiego. 21 marca 1983 r. Zastępca Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku złożył wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Białymstoku do ponownego rozpatrzenia. 4 sierpnia 1983 r. Sąd Wojewódzki w Białymstoku umorzył postępowanie na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN