Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Maria Peisert-Kisielewicz
ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016

Biogram

Pani Maria Peisert-Kisielewicz w 1977 r., jako studentka filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uczestniczyła w zebraniu założycielskim warszawskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. Od 1977 r. publikowała artykuły w niezależnym piśmie „Głos” oraz kolportowała podziemne wydawnictwa. Była również współorganizatorką Mszy św. w intencji Stanisława Pyjasa w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
W 1982 r. Pani Maria Peisert-Kisielewicz została internowana. W trakcie pobytu w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi wykonywała internowanym osobom zdjęcia, które następnie publikowane były przez zagraniczną prasę.
Pani Maria Peisert-Kisielewicz w 1983 r. zredagowała jeden z numerów „Biuletynu Dolnośląskiego”, od 1983 r. do 1987 r. redagowała tygodnik „Solidarność Walcząca”. W latach 1986-1987 była redaktorem wrocławskiego Radia „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności