Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ochnio Hieronim

Hieronim Ochnio

ur. w 1948 roku w m. Mroków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego był zaangażowany w pomoc dla rodzin internowanych. Prowadził kolportaż podziemnych pism, m.in.: „Ość”, „RIS”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Pik” oraz książek drugiego obiegu. 
Od marca 1987 r. do 1988 r. był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy kopalni „Manifest Lipcowy”, a od września 1988 r. był jej przewodniczącym. W sierpniu 1988 r. pełnił rolę łącznika pomiędzy strajkującymi załogami kopalni „ZMP” w Żorach i kopalni „XXX-lecia PRL”. W lutym 1989 r. uczestniczył w II Walnym Zgromadzeniu Działaczy „Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012