Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Jan Matysiak

ur. w 1955 roku w m. Wola Studzińska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Łęcznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał swojej działalności, zajmując się kolportażem wydawnictw podziemnych, uczestnicząc w spotkaniach konspiracyjnych w pomieszczeniach kościoła w Łęcznej, które odbywały się z inicjatywy przewodniczącego Regionalnego Komitetu Wykonawczego „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego Stanisława Węglarza. W latach 1982-1984 był kontrolowany operacyjnie w związku ze sprawą dotyczą wyżłobienia w szybie kopalni w Nadrybiu, napisu „Solidarność żyje”. W ramach w/w sprawy zostały przeprowadzone z nim rozmowy ostrzegawcze i prowadzone było postępowanie przygotowawcze. Z powodu aktywnej działalności w strukturach podziemnych „Solidarności” w Łęcznej w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Poddawany był nękającym przesłuchaniom prowadzonym przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB. Józef Matysiak i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. Po powrocie z przymusowego „przeszkolenia wojskowego” w Czerwonym Borze Józef Matysiak kontynuował działalność związkową. Od 1987 r. aktywnie włączył się w pracę Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Robót Górniczych w Łęcznej. Ze względu na jego zaangażowanie w działalność Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Zakładu Robót Górniczych w Łęcznej, był nadal, aż do 1989 roku, inwigilowany i kontrolowany operacyjnie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
    • Inteligentna forma internowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016